2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Cần tuyển gấp phiên dịch tiếng Nhật

THÔNG BÁO

Tuyển lao độngđi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

Ngành nghề:phiên dịch

  1.  Tiêu chuẩn: v  Nữ: tuổi từ 22 đến dưới 33; cao:1m55, nặng: 45 (kg) trở lên. v  Trình độ văn hóa: đại học chuyênngành tiếng Nhật – Sức khỏe: tốt v  Thời hạn hợp đồng: 03 năm 2.   Các khoản chi phí người laođộng phải nộp trước khi đi: v  Phí tuyển chọn, tư vấn: miễn phí v  Đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiếtvà nội trú trước khi xuất cảnh: miễn phí v  Đào tạo nghề: ngắn hạn và dài hạn theoyêu cầu của đối tác. Người lao động trúng tuyển sẽ được công ty làmthủ tục vay vốn tại ngân hàng chính sách địa phương (hình thức vay tín chấp). 3.  Quyền lợi và nghĩa vụ của ngườilao động:       a.   Quyền lợi: v  Mức lương cơ bản: từ tối thiểu 40triệu đồng trở lên chưa kể tiền làm thêm ngoài giờ. v  Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vàongày nghỉ, ngày lễ: theo luật lao động Nhật Bản v  Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày, 06ngày/tuần v  Điều kiện ăn, ở: chủ sử dụng bố tríchổ ở, người lao động tự lo chi phí ăn, uống. v  Các chế độ bảo hiểm người lao động đượchưởng: theo luật lao động Nhật Bản. b/ Nghĩa vụ: -Chaáp haønh ñaày ñuû, ñuùngthôøi haïn nhieäm vuï maø chuû söû duïng phaân coâng. -Chaáp haønh ñuùng caùc ñieàuleä, noäi quy do chủ sử dụng ban hành. -Chaáp haønh nghieâm caùc quyñònh veà an toaøn lao ñoäng. 4.  Hồ sơ bao gồm: vHồ sơ theo mẫu của Côngty TNHH Dịch vụ quốc tế Sài Gòn cung cấp. v  Hộ chiếu, Giấy khám sức khỏe (theo mẫu của Bệnh Viện được chỉ định). v  10 ảnh 4×6 (mới nhất), Bằng cấp chuyên môn (nếucó). v  Giấy không tiền án, tiền sự. v  Các bằng cấp và giấy tờ khác có liênquan  (nếu có).