2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Tin thực tập sinh

Thực Tập Sinh làm việc tại Nhật Bản

Thực Tập Sinh do công ty Sài Gòn INSERCO đã phái cử sang Nhật Bản đang làm việc tích cực trong nhiều ngành nghề như: nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, thực phẩm, may mặc, rèn, gia công kim loại, thủy sản, hàn, giàn giáo. Hàn May mặc  ...

Cuộc sống tại Nhật Bản.

trang 1/11