2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Nghiên cứu thị trường

Thị Trường Nhật Bản

Số thực tập sinh kỹ năng đến Nhật Bản  mỗi năm tăng ở mức 40,000 người. Tính tại thời điểm năm 2014 thì sốThực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản được thống kê là 137,000 người.  Nếu tính riêng từng quốc gia thì số thực tập sinh...

Thị trường Đài Loan

Thị trường Malaysia

Thị Trường UAE

trang 1/11