2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Tin tuyển dụng

TIN ĐƠN HÀNG LẮP RÁP GIÀN GIÁO

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT 1. Tiêu chuẩn:  Số lượng: 15 NGƯỜI  Nam : tuổi từ 19 đến 26 ; cao: 1m50 trở lên, nặng :50 kg trở lên.  Ngành nghề: LẮP RÁP GIÀN GIÁO  Nơi làm việc:...

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐÓNG CỐP PHA

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT 1. Tiêu chuẩn:  Số lượng: 20 NGƯỜI  Nam : tuổi từ 19 đến 26 ; cao: 1m50 trở lên, nặng :50 kg trở lên.  Ngành nghề: ĐÓNG CỐP PHA  Nơi làm...

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT 1. Tiêu chuẩn:  Số lượng: 15 NGƯỜI  Nam : tuổi từ 19 đến 26 ; cao: 1m50 trở lên, nặng :50 kg trở lên.  Ngành nghề: CỘT KẼM SẮT, NÒNG SẮT ...

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG BÒ SỮA

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT 1. Tiêu chuẩn:  Số lượng: 20 NGƯỜI  Nữ : tuổi từ 18 đến 32 ; cao: 1m50 trở lên, nặng :45 kg trở lên.  Ngành nghề: CHĂN NUÔI BÒ SỮA  Nơi...

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG LẮP RÁP GIÀN GIÁO PV 10/10/2017

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT 1. Tiêu chuẩn:  • Số lượng: 15 NGƯỜI • Nam : tuổi từ 18 đến 32 ; cao: 1m50 trở lên, nặng :50 kg trở lên. • Ngành nghề: LẮP RÁP GIÀN GIÁO • Nơi...
trang 2/1212345...10...Last »