2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Luật XKLD

Quyết định

Bản gốc công văn luật phái cử lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng  (Thông qua hội nghị lần thứ 10,Quốc hội kỳ 11 công văn số 72/2006/QH11    ngày29/11/2006). Bản gốc・Bản dịch tiếng Nhật (JITCO Home Page)

Thông tư

Nghị định

trang 1/11