2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Đào tạo chuyên môn theo ngành nghề

Việc huấn luyện TTS theo ngành nghề phái cử cũng được tiến hành. Có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng như: từ chuyên môn, huấn luyện thực tế, huấn luyện lắp rắp giàn giáo, tô vữa, hàn tay, sử dụng nguyên vật liệu theo chuẩn Nhật Bản.

 

Cách sừ dụng dụng cụ Nhật Bản và lắp ráp giàn giáo
写真 (3)

Tập huấn trát vữa
写真 (5)

Tập huấn hàn bằng tay
写真 (4)