2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Giấy phép xuất khẩu lao động

Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Sài Gòn (Saigon Inserco) là đơn vị được Bộ Lao động thương binh xã hội cấp phép phái cử người lao động ra nước ngoài làm việc. Ngay trang web của Cơ quan hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản (JITCO) cũng có đăng tải với tư cách là đơn vị phái cử hợp pháp của Việt Nam.

 

GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG  cho Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Sài Gòn