2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Hình ảnh lao động xuất cảnh

 

 

IMG_20170118_161837

Hình ảnh lao động xuất cảnh năm 2016

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 29/1/2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 12/1/2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 29/1/2017 nhằm ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 29/1/2017 nhằm ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu

 3

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 7/2/2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 7-4-2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 7-4-2017

CÔNG TY HORIGUCHIGUMI TIẾP NHẬN TTS Ở CÔNG TY SAIGON INSERCO

CÔNG TY HORIGUCHIGUMI TIẾP NHẬN TTS Ở CÔNG TY SAIGON INSERCO

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 14-6-2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 9/6/2017

Thực tập sinh ngành điện tử xuất cảnh ngày 9/6/2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 03/07/2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 03/07/2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 17/08/2017

Thực tập sinh xuất cảnh ngày 17/08/2017