Phiếu đăng ký

Thông tin cá nhân

Tên người đăng ký (bắt buộc) Giới tính  Nam Nữ
Địa chỉ Email Hộ chiếu số (nếu có)
Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm)
hôn nhân   không Nơi sinh
Dân tộc, tôn giáo (bắt buộc) CMND (bắt buộc)
Nguyên quán Hộ khẩu (bắt buộc)
Đã đi làm việc ở nước nào? (bắt buộc) ĐC KT3
Có người thân làm việc ở Nhật Bản   không Điện thoại (bắt buộc)
Hình ảnh    

Thông tin thể chất

Tay thuận  phai trai Chiều cao
Mắt  phai trai Cân nặng
Thị lực  cận viễn loạn Nhóm máu
Ngành nghề đăng ký
Nước đăng ký
Thông tin liên hệ
Thông tin gồm: điện thoại nhà, di động, email, địa chỉ liên lạc.
Quá trình học tập
Quá trình hoc tập gồm: bằng cấp, tên trường, chuyên ngành, xếp loại, từ năm ...đến năm..., địa điểm.
Ngoại ngữ
Liệt kê theo tiêu chí: ngoại ngữ, trình độ/chứng chỉ, nơi học, thời gian học
Mô tả công việc đã từng làm
Hãy cho biết các công việc đã từng làm và các lớp huấn luyện, đào tạo đang học.
Quá trình làm việc
Mô tả chi tiết gồm: chức vụ, nội dung công việc, lý do thôi việc, từ... đến..., tên công ty, lĩnh vực, lương kết thúc, nơi làm việc...
Quan hệ gia đình
Bạn biết thông tin về chương trình qua kênh nào?
Website công ty / Website khác / Email / Bạn bè đang tham dự chưong trình / Bạn bè khác / Người thân / Bảng hiệu quản cáo / Đài phát thanh... ... ... Vui lòng ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin liên quan.