2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

TẬP HUẤN QUY TẮC ỨNG XỬ COC-VN

SAIGON INSERCO tham gia tập huấn quy tắc ứng xử CoC – VN
Vào ngày 26/2/2016, toàn bộ nhân viên Saigoninserco đã tham dự tập huấn bộ quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (CoC – VN) của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (Vamas)

Hiệp hội XKLĐ Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, đại diện cho quyền và lợi ích của cộng đồng các doanh nghiệp được nhà nước cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng.
Chủ tịch Hiệp hội XKLĐ Việt Nam – TS Nguyễn Lương Trào cho biết, trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động cung ứng lao động đóng vai trò quan trọng trong công tác mở rộng và nâng chất lượng việc làm ngoài nước cho người lao động.

Nhân viên Saigoninserco tham gia tap huấn

Nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp cũng như để các doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế, Hiệp hội LĐXK Việt Nam với sự hợp tác, hỗ trợ của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động làm việc ở nước ngoài (CoC – VN).

Ông Nguyễn Lương Trào đã giới thiệu Công ước 29 của tổ chức lao động quốc tế (ILO) & Pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức đã được Chủ tịch nước phê chuẩn ngày 29.01.2007 nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản khi đưa người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài. Tiến sĩ cũng đã hướng dẫn quy trình thực hiện quy tắc ứng xử nhằm giúp các doanh nghiệp tự giác thực hiện một cách hiệu quả.

TS Nguyễn Lương Trào bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp luôn thực hiện tốt quy tắc ứng xử CoC – VN nhằm bênh vực, đảm bảo quyền và lợi ích của lao động Việt Nam khi làm việc tại nước ngoài cũng như xây dựng uy tín và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp. Ông khẳng định, Hiệp hội sẽ hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện CoC – VN.
Cuối cùng Giám đốc công ty – bà Phùng Dương Trang đã gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội XKLĐ Việt Nam cùng Tiến sĩ Nguyễn Lương Trào đã dành thời gian tập huấn quy tắc ứng xử CoC – VN cho CBNV Saigoninserco.. Đây là bổ sung những điểm chưa hoàn thiện để bảo vệ quyền và lợi ích người lao động, thực hiện tốt công tác phái cử lao động Việt Nam làm việc ngoài nước, nâng cao chất lượng lao động.

Saigoninserco cam kết thực hiện tốt quy tắc ứng xử CoC – VN dành cho các doanh nghiệp hoạt động cung ứng lao động cho nước ngoài, bảo vệ quyền lợi người lao động.