2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC
- Số lượng: 15 bạn nữ
- Công việc: May công nghiệp
- Nơi làm việc: tỉnh SAITAMA
- Thời gian PV: 01/7/2017
- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày.
- Địa chỉ liên lạc:
ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 08 35191626 – 0939 679592 (Thầy Vi)
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: Số 4, Đường 65, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 08 35191626;
VP ĐẠI DIỆN TẠI BẾN TRE: số 59A1 Đại lộ Đồng Khởi, Phú Tân, Tp. Bến Tre
Điện thoại: 0923467299