2K0A5361 - Copy MT 2018 2K0A5293 - Copy 2K0A5313 - Copy 2K0A5287

Japan

The recruitment industry

Japanese Life

slide_1

Supply and human resource management

5

Education – studying abroad

3

Career Opportunity

Urgent Hiring TTSKN assembly scaffold branches

NOTICE Careers real skill tapsinh a term internship in Japan 1. Standards: v. Male: age from 18 to 30; height: 165cm, Weight: 55 (kg) or more. v Know the Japanese. v Industry: assembling scaffolding. v Education: 12/12 – Health: good v Contract duration: 03 years 2. Actual expenses payable...

Recruit engineers to work in Japan

Engineers recruitment Temporary dilam in Japan 1.Tieu standards: VSO Size: 50 people vNam: age 22 and under 35; vNganh job: mechanical, electronic … vTrinh Education: University. vGiao to Japanese. vThoi contract term: 03 years vSuc health: good 2. Expenses to be paid to employees before: vPhi recruitment consultancy: Free...

Recruit engineers to work in Japan

Engineers recruitment Temporary dilam in Japan 1.Tieu standards: VSO Size: 50 people vNam: age 22 and under 35; vNganh job: mechanical, electronic … vTrinh Education: University. vGiao to Japanese. vThoi contract term: 03 years vSuc health: good 2. Expenses to be paid to employees before: vPhi recruitment consultancy: Free...

recruit bodyguards, drive to work for a limited time at Macau

NOTICE Dongdi employ time-limited work in Macau Categories: bodyguard, driver 1. Standards: v Quantity: 50 v. Male: age 20 to 32; height: 165cm or more, Weight: 50 (kg) or more. v Experience. v Foreign Language: Chinese, Cantonese communication v Contract duration: 02 years v Health: good 2. Expenses must...

Urgent Hiring TTSKN garment industry

NOTICE Careers real skill tapsinh a term internship in Japan Industry: Food industry skills tapsinh May   1. Standards: v Soluong: 50 v Female: age 18 and under 28; height: 1m53, Weight: 45 (kg) or more. vNganh craft: sewing sweater. VCO experience. v Cultural Skill: 12/12 – Health: good...
trang 1/212

Hình ảnh hoạt động

Tư vấn du học & xkld

Hotline 1: (84.8) 3744.5221

Hotline 2: (84.8) 3744.5223

Yahooo1:

Yahooo2:

>Tuyển dụng thường xuyên

Người lao động có thể chọn đơn hàng xuất khẩu lao động 1 năm hoặc 3 năm với những ngành nghề phổ biến sau:

+ Cơ khí (hàn, tiện, phay, dập, sơn, đúc, khuôn mẫu…)

+ May, nông nghiệp (trồng nấm, trồng rau sạch…)

+ Lắp ráp điện tử, kiểm tra sản phẩm (sản phẩm cơ khí, ép nhựa, thực phẩm), chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm.

+ Trang trí nội thất, xây dựng (giàn giáo, côppha, cốt thép)…