Logo123

  • vi
  • ja
  • en

Quyết định

Bản gốc công văn luật phái cử lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng  (Thông qua hội nghị lần thứ 10,Quốc hội kỳ 11 công văn số 72/2006/QH11    ngày29/11/2006).
Bản gốc・Bản dịch tiếng Nhật (JITCO Home Page)

事務所

サイゴンイ国際サービス有限会社

住所:24/8 Tran Ngoc Dien、Thao Dien、第2地区、ホーチミン市

教えてください:(84.028)3744.5221 - ファックス:(84.028)3744.5223

事務所

住所:595B17 Nguyen Thi Dinh、Phu Khuong、 Ben Tre、Ben Tre Province

電話番号:08 8840 1022 - 0909069997